Doel van de stichting

Stichting Joëlle’s helping hand

De stichting heeft tot doel geld in te zamelen voor de financiële ondersteuning aan gezinnen met een smalle beurs, wiens kind is opgenomen op de Kinder Intensive Care of IC Neonatologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen.

Details

Stichting: Joëlles Helping Hand
Plaats: Barger-Compascuum
kvk: 65165993 RSIN

De Stichting Joëlle’s helping hand is door Joëlle’s ouders en broer op 26 januari 2016 opgericht, ter nagedachtenis aan hun dappere dochter en zusje: de in 2015 op tienjarige leeftijd overleden Joëlle Koops. Om haar naam en manier van leven voort te zetten: het helpen en zorgen voor anderen.

De stichting

Stichting Joëlle’s helping hand geeft financiële ondersteuning aan gezinnen met een smalle beurs, wiens kind is opgenomen op de Kinder IC of IC Neonatologie van het UMCG.

De Stichting Joëlle’s helping hand is door Joëlle’s ouders en broer op 26 januari 2016 opgericht, ter nagedachtenis aan hun dappere dochter en zusje: de in 2015 op tienjarige leeftijd overleden Joëlle Koops. Om haar naam en manier van leven voort te zetten: het helpen en zorgen voor anderen. De stichting heeft vanaf de oprichtingsdatum het ANBI status.

Voor deze doelgroep is gekozen omdat dit de enige afdeling binnen het UMCG is waar ouders niet bij hun kind kunnen blijven overnachten. Om in de buurt van hun kind te kunnen blijven en zijn, zijn zij afhankelijk van het overnachten in het RMD-huis of het naastgelegen hotel. Hier zijn kosten aan verbonden. De stichting vindt dat geld geen hoofdrol mag spelen wanneer een kind ernstig ziek is. Ieder kind en al helemaal een kind dat vecht voor zijn of haar leven heeft het recht om zijn ouders en de rest van het gezin dicht bij zich te hebben. Overdag en gedurende de nacht.

Aanvragen voor ondersteuning lopen uitsluitend via het medisch maatschappelijk werk-ouderondersteuning van de Kinder IC en niet via de stichting zelf. De stichting maakt een bedrag, indien nodig wekelijkse bedragen rechtstreeks aan de gezinnen over.

Samen met uw steun kunnen wij ervoor zorgen dat kinderen tijdens hun verblijf op de Kinder IC altijd samen zijn met hen die hen lief zijn, overdag en gedurende de nacht. Samen kunnen wij ervoor zorgen dat gezinnen op loopafstand kunnen verblijven. Ouders hoeven zich geen geldzorgen te maken over de onvoorziene hoge kosten en kunnen er zo goed mogelijk zijn voor hun kind!

De stichting

Stichting Joëlle’s helping hand geeft financiële ondersteuning aan gezinnen met een smalle beurs, wiens kind is opgenomen op de Kinder IC of IC Neonatologie van het UMCG.

De Stichting Joëlle’s helping hand is door Joëlle’s ouders en broer op 26 januari 2016 opgericht, ter nagedachtenis aan hun dappere dochter en zusje: de in 2015 op tienjarige leeftijd overleden Joëlle Koops. Om haar naam en manier van leven voort te zetten: het helpen en zorgen voor anderen. De stichting heeft vanaf de oprichtingsdatum het ANBI status.

Voor deze doelgroep is gekozen omdat dit de enige afdeling binnen het UMCG is waar ouders niet bij hun kind kunnen blijven overnachten. Om in de buurt van hun kind te kunnen blijven en zijn, zijn zij afhankelijk van het overnachten in het RMD-huis of het naastgelegen hotel. Hier zijn kosten aan verbonden. De stichting vindt dat geld geen hoofdrol mag spelen wanneer een kind ernstig ziek is. Ieder kind en al helemaal een kind dat vecht voor zijn of haar leven heeft het recht om zijn ouders en de rest van het gezin dicht bij zich te hebben. Overdag en gedurende de nacht.

Aanvragen voor ondersteuning lopen uitsluitend via het medisch maatschappelijk werk-ouderondersteuning van de Kinder IC en niet via de stichting zelf.

Samen met uw steun kunnen wij ervoor zorgen dat kinderen tijdens hun verblijf op de Kinder IC altijd samen zijn met hen die hen lief zijn, overdag en gedurende de nacht. Samen kunnen wij ervoor zorgen dat gezinnen op loopafstand kunnen verblijven. Ouders hoeven zich geen geldzorgen te maken over de onvoorziene hoge kosten en kunnen er zo goed mogelijk zijn voor hun kind!

Doel van de stichting

Het doel van de stichting is het inzamelen van geld.

De stichting organiseert events, verkoopt online, heeft regionaal “donatieblikken” bij bedrijven staan, wordt regelmatig uitgekozen als het goede doel waar geld voor ingezameld gaat worden en zo nu en dan worden er acties voor de stichting op touw gezet.

Hiervoor zijn we uiteraard ontzettend dankbaar!

Voorwaarden aanvraag

De beslissing wie er voor financiële ondersteuning in aanmerking komt, ligt bij het medisch maatschappelijk werk – ouderondersteuning  van de Kinder IC afdelingen.  Hiervoor is gekozen omdat zij zicht hebben op de financiële situaties van de gezinnen en de duur/verloop van de opnames . Alle aanvragen lopen uitsluitend via hen en niet via de stichting zelf.

De financiële ondersteuning heeft een maximaal bedrag en wordt alleen tijdens de IC opname verstrekt. Hiervoor is gekozen gezien de ernst van de situaties van de kinderen die op de IC zijn opgenomen en omdat ouders van een kind op een van de kinder IC afdelingen afhankelijk zijn van het overnachten elders om in de buurt van hun kind te kunnen blijven en zijn. Op de Kinder IC is geen mogelijkheid voor rooming-in.

Aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij het medisch maatschappelijk werk van de Kinder IC. 

Bestuur en beloning

Voorzitter/Secretaris: M.A.G. Koops Secretaris
Penningmeester: S.J.E. Koops
Bestuurslid: C. Koops
Bestuurslid: M.E. Lambers

Beloningsbeleid: In de statuten staat vastgelegd dat er geen (onkosten-)vergoedingen zullen zijn voor bestuurders.

Notarieel staat vastgelegd, dat bij eventuele opheffing van de stichting het resterende saldo zal worden geschonken aan de (ANBI) Stichting  vrienden Beatrix kinderziekenhuis / UMCG – Universitair Medisch Centrum Groningen. Mochten zij in de toekomst hun ANBI-status verliezen, dan gaat het saldo van Stichting Joëlle’s helping hand naar een andere ANBI met eenzelfde doelstelling.

Klik hier voor het financieel overzicht van de stichting over 2018.

Klik hier voor het financieel verslag van de stichting over 2022.

Aanvullende info m.b.t.de ANBi Status:

  • Fiscaal nummer 85 60 04 583
  • Doelstelling : jaarlijks 5000 inzamelen dmv donaties en acties opgezet door derden tbv de stichting. Tot nu toe loopt dit prima.
  • Inkomsten worden dmv donaties en acties door derden verkregen.
  • Het vermogen wordt beheerd en besteed door SJE Koops-Lambers.
  • Aanvragen voor financiële ondersteuning van gezinnen met een kind op de Kinder IC komen via medisch maatschappelijk werk van het umcg via mail binnen. Alleen aan deze aanvragen of rekeningen die rechtstreeks vanuit het Ronald mc Donaldhuis Groningen komen op advies van het maatschappelijk werk worden voldaan.
  • Eventueel materiaalkosten worden betaald incl. cadeaus voor de kinder-bingo van het umcg en afdeling radiotherapie voor hun beloningssysteem.
  • In december zamelen we met hulp van vele sponsoren van één of meerdere knuffelberen een geldbedrag in om Kika-beren in te kopen. Het aankoopbedrag gaat daarmee naar stichting kika-kinderenkankervrij. De knuffels worden verdeeld onder de kinderen die tijdens de feestdagen zijn opgenomen.
  • Alle activiteiten tbv de stichting gebeurd op vrijwillige basis.
  • Er zijn géén vergoedingen voor bestuurder of derden die iets voor de stichting organiseren.